Olomouc.Com


Lekce č. 1

"Klóhá to, aneb bacha, ať si nenabiješ čoňo!"

Pan Cófal jede z Olomóca do Létovle, abe viděl rodné domek hanáckyho obra Drásala. Jede staró Škodó. O motoresta Zlatá křepelka stojí polecajt. O Zlaté Křepelke je take Skrbeň.

"Dobré deň!", zdravi polecajt Cófala.
"Dobré...", odpovidá nervózni Cófal!
"Meslim, že to dnes dosť klóhá, dávéte bacha, ať si nenabijete čoňo!", radi polecajt.
"Děkojo, já pojedo pomalo...", odpovidá Cófal a jede dál na Létovel.


Slovní zásoba

klóhat
klouzat, klouzat se (fyzikální vlastnost dosti přesně popisující např. jízdu na náledí)

nabít si
1. nabít (pušku, Twist, apod.) 2. zde natlouci si, ublížit si

čoňa
ústa

Cófal
1. min. čas 3. os. jedn. čísla os slovesa couvat, 2. zde vlastní jméno, hanácké příjmení

Olomóc
hlavní městečko Hané, známé též jako Olomouc

Létovel
bezvýznamné městečko - centrum Litovelského pomoraví, též Litovel

Zlatá křepelka
1. degenerovaná verze drobného polního opeřence 2. zde významný historický motorest poblíž obce Skrbeň

Skrbeň
významná obec Hané, lze nalézt na podrobnějších mapách a globech

polecajt
příslušník policie, též "chlopaté", "zelené" nebo "ta sviňa"

Dobré deň
místní univerzální pozdrav - jinak dobré deň je každý den, pokud nepotkáte např. příslušníka policie (zde situační hříčka)

meslet
myslet - schopnost, kterou je polecajt obdařen jen zřídka (zde náznak sci-fi)

pojedo pomalo
náznak lstivosti Cófala (typická hanácká vlastnost) - slibuje policistovi, že přizpůsobí rychlost jízdy stavu vozovky


Gramatické okénko

Sloveso "meslet" (myslet) - časování

 • já meslim (myslím)
 • te mesliš (ty myslíš)
 • on, ona, ono mesli (on, ona, ono myslí)

 • me meslime (my myslíme)
 • ve meslite (vy myslíte)
 • oni mesli, oni meslijó (oni myslí)

  Cvičení 1.
  Doplňujte ano, ne:
  1. Meslite, že Cófal je Hanák? 2. Mesli polecajt, že to klóhá? 3. Je Létovel krásny město? 4. Cófal Cófal před polecajtem? 5. Bel Drásal opravdo obr? 6. Meslite, že v non-stop motoresto Zlatá křepelka mají otevřeny aji večer?

  Cvičení 2.
  Doplňujte správný tvar slovesa "meslet":
  1. Já ..., že Skrbeň je duležitá dědina. 2. Polecajt ..., že Cófal jede do Létovle. 3. Me ..., že v non-stop motorestu je otevřeny furt. 4. Oni ..., ale me vime, že na Zlaté křepelce maji zavřino furt. 5. Te ..., že je to divny? Néni - seš na Hané!!!


  Správné odpovědi posílejte Autorovi e-mailem.
  A chcete vědět, kdo to vymyslel??? Opravdu??? Tak teda klikněte...

  Pokračování - lekce č. 2
  Přehled lekcí

  Součást informačního serveru Olomouc.Com
  Copyright (c) 2000 Libor Smital, autor textů
  Copyright (c) 2000 REDIGY s.r.o., design a HTML