Olomouc.Com


Lekce č. 10

"Cófal poznal Marunu - manželská trigonometrie"

Tónek se chestá na velkó oslavo. V nedělo mo bode pětatřecet a to ož je pěkné věk, abe se to pořádně oslavilo. Konec koncu, každé rok takhle koncem lita slavi svoje narozenine, to dá rozom... A nebele besme na Hané, abe se nepekle rebe...

Po celym tom tédňo ož je načase začit chestat te makrele... Včera mo je převezl brácha Tomin. To je také borec, pomesli si Tónek, kdež vetahoje z mražáko kila zmrzléch reb. Včera mo okazoval fotke z veletrho, jak tam bele s Jarynem. Takovó práco bech chtěl také, povzdechne si – foti si babe a eště za to majó prache! Šak si také jedno to fotko vepučel, abe to zétra kamarádum o ohňa okázal, abe viděle, jak si žejó v Katodě... Tož tak sedi na dvoře, odpoledni slonko rozmražoje balik reb a on se pototelně osmivá jak měsiček na hnuj...Holt, oni to majó v rodině.

Blažena, Tónkova žena, ta ož tak zasněná néni. Lice po baráko a oklózi. Sotva pomesli, že bode čochat ten smrad z reb, ohňa a v soboto aji z teho rozlityho piva, začéná se ji pomalo navalovat. Aspoň že děcka nésó doma a nepřekážijó – pozbirám všechne špinavy švonce a něco opero, honi se ji hlavó a do koša špine přehodi aji Tónkovo montérkovó bluzo. Nacvičenym pohebem prohledá všecke kapce abe tam něco nezustalo a vetahne jakése papirek...a není to papirek...Blažena ztohne jak střechél...je to fotka jakése bloncke...

Tónek se ocoloje a je takové spokojené... rebe ož má z pulke nachestany, děcka má zdravy, staró hodnó, tchyňo... No tchyňo be veměnil, ale co...bele sme a bodem. . Zétra eště kópi v konzumě o svoji švagrovke Marune nějaky base piva abe nebela žizeň...ož mo tečó slene z hobe...

"Co řveš?", řve na Blaženo stará Garliková z véměnko.

"Ale mamo, šak se podivé", veráži ze sebe meze slzama Blaža.

"Co to máš", omakává špinavéma rokama, jak dávala slipkám, fotko, co ji podávala cera.

"Tak se chceš nechat ostřehat? Čitám, to be stálo tolek peněz...", chestá se vepočitávat.

"Ale nee...", vedá ze sebe Blaža, kdež skonči ta niagara slz "Tónek má babo...To sem mo našla v bluze!"

"Okaž to!", chňapá zase po fotce a zaostřoje stary oče. " Tož ta je teda má! To só aspoň pětke!!! A te šate!!! Te mosele stát peněz!!! Čitám, tisicovka nestačela!!!"

"Necht teho, mamo", zase vebochla obrečená cera. "Tónek si po třenácti letech manželstvi narazi babo a te hlediš na šate...", a sepe další slze na fotko blondyne v modréch šatech...

"Je to sviňák", dostane se do realite Tónkova tchyňa. "Já sem ti to řikala hneď, jak ste spolo chodile – a tes to nechtěla slešet!!!"

"Mamo...", nezmuže se na vic Blaža.

"Vzpomináš, jak měl holy babe nalepeny ve skřiňce v družstvo??? A jak blbě čoměl po té pražačce na tom Zlatym tvarglo na Lošticách???", začiná vepočitávat všechny hřiche a proviněni svyho zeťa stará Garliková, protože ho prokliná od té době, co je poslal na "slavné vélet" do Prahe!

"Pude z domo, to je hotovy!", venáši dál vrchni sód. "Eště be to toť s "Tó" rozfofroval, čitám, milion besme za ten dům eště dostale. Ledi řikajó, že možná aji vic, rozjíždí hrůznó mašinérii Blaženina matka. Sedá na kolo a odjiždi do dědine.

Mezetim se od Kosiřa ženó mrake. Tónek se zdvihá od verovnanéch koléku s nachestanyma makrelama a všimne si, jak se najednó na večir odělalo dosno. Práca ho celyho ospokojila a rozhodl se, že se mosi odměnit – pude na jedno do hospode! Hókne dom, že de ohaset žizeň a vesele si to maširoje na náves...

Po šestym pivo se konečně zvihne a šórá si to dom. Je docela rád, že ož je doma ticho a nikemo se nemosi spovidat.

Aji ráno belo ticho...Blažena bela asi v konzumě, děcka bele ož venko, napadlo ho... Tož co, odělal si selny kafe, namazal chleba sádlem se škvarkama, našil si montérke a dvókolák a verazel do konzuma pro zamloveny base piva.

To ož belo celéch dvanáct hodin po oběvo fotke. Co je pro staró Garlikovó a jeji tamtame dvanáct hodin...To ož stačela povekládat celó hruzo o Tónkově nevěře pulce dědine. Drohá pulka do slešela od té první a tak jim belo jasny, že Tónek:

a. má babo,
b. ta má aspoň šestke a velkó prdel
c. také měl něco s tema babama z Tvaružko v Loštěcich
d. nedá pokuj žádné babě, kerá se održi na nohách
e. ve skřiňce v družstvě má cely ročnike Plejboje a jinačich čuňačenek
f. choděro tchyňo chce aji s manželem vestěhovat z véměnko, abe si tam s tó blonckó odělal Sodomo (komora tam ož je a je plná klobás z poslední zabijačke – te be také orčitě ta sviňa Tónek sežral)
g. ten mladé Valenta bode asi Tónkuv a ne Pepina Valentovyho, protože je také dosť blbé a nosi sténó montérkovó bluzo jak Tónek a věkem be to odpovidalo... Valenta tenkrát bel v Lybii na montážich!!!
h. že loni nebele švestke a belo hodně mandelenek a králéčiho moro – za to muže také ten nebožák!!

Tónek došil před obchod, zaparkovat vozék o schodu a šil do konzumo. Pozdravil prodavačko Maruno a optal se, ešle má schovany pro něho to pivo. Všecke babe, co tam bele nakopovat přestale drbat, zpražile Tónka pohledama, málem si odflosle a odcházele demonstrativně pryč. Drábková si to eště nenechala ojit a vmetla Tónkovi do ksichto: "Te čoňě, že se nestediš!!! Tata od rodine!!!". Tónek zrodl. Je fakt, že měl dosť špinavy montérke a tak se meze slošny ledi asi nechodi...

"Poď se mnó do zado...", lákala smyslně prodavačka Maruna Tónka do sklado, dež zustale v obchodě sami. Tónek se nedal proset – přece nenechá Maruno tahat te těžky bedne s pivem.

Ve skladě, pod róškó šera za basama Létovle a Radegastu se ož Maruna přestala ovládat.

"Toncko, " vzrušeně ze sebe sókala nalepená na strnolyho švagra: "Já sem bela tak blbá, že sem si tenkrát vzala Tomina a ne tebe! Kdebech věděla, že se takové bék...!!!!"

Ževot je krásné, pomeslel si Tónek, kdež otěkal s basama piva na vozéko z obchodo rozhicované švagrové – je pěkné deň, mám narozenine, hodnó ženo, zdravy děcka a eště aji v mojim věko po mně babe jedó!!! Zase se osmival jak měsiček na hnuj, ale me ož vime, že takové blbé pohled mají o nich v genech...


Slovní zásoba:

koncem lita
někdy v srpnu, někdy později – konec léta je ohraničen řepovým časem (sklizeň řepy)

reba, rebe
vodní živočich, vodní živočichové opatření ploutvemi a žábrami

makrela
reba

prache
oběživo

vepučet
vzít si se slibem vrácení (něco na způsob výpůjčky)

vepočet
vypučet (pupen, furunkl, brambory na jaře ve sklepě...)

osmivat se
emitovat úsměv

měsiček na hnojo
terminus technikus – emitovat úsměv navozující pocit, že emitent je blb, nicméně na výsost spokojený

on/ona lice
1. létá (mocha lice), 2. zmateně pobíhá (též "spózi")

oklózet
1. činnost silně neoblíbená u poloviny populace, 2. častá obsese opačného pohlaví

navalovat
1. válet na hromadu, 2. zde pocit předcházející vratnému režimu zažívacího traktu

špinavy švonce
předmět zájmu aktivní pradleny

montérková bluza
součást kroje dělného hanáka (též "montérkové vršek")

poheb
pohyb

střechél
ztuhlá kapající voda - rampouch

bloncka
držitelka světlých vlasů – opak brunete, ne však zrzavá

ocolovat
potutelně se usmívat až tak, že vypadáte jako měsíček na hnoji

švagrovka
manželka sourozence

slene
sliny, popsané již Pavlovem

řvat
1. křičet, 2. plakat

véměna, véměnek
1. směna, 2. náhradní bydlení pro zestárlé rodiče

slipka
1. užitečný vejcostroj, 2. neužitečná osoba nedostatečně mozkově rozvinutá

pětke
útyhodná dimenze ženských předností

šestke
neuvěřitelná dimenze ženských předností

narazit babo
1. způsobit podlitiny babě, 2. najít si přítelkyni, 3. najít si společensky neakceptovatelnou přítelkyni – mnohdy milenku

holy babe
1. svaté dítě (angl.), 2. obrázková příloha pánských časopisů, 3. dekorace pánských šaten

vrchni sód
1. poslední instance 2. zde baba-generál - tchyně

"TA", "TEN"
štítivé označení osoby, o níž je řeč – vyhýbá se konkrétním jménům

Kosiř
už jsme si řekli, že je to hanácký Blaník – vícekrát to už opakovat nebudu!!!

kolék
1. kolík, klacek, 2. muž atypických osobních vlastností – např. čtverák, borec, atd.

kolek?
kolik?

dosno
počasí předcházející bouřce provázené změnu tlaku, též přeneseně...

pude na jedno
záminka, které znalec prostředí a rituálů nikdy neuvěří

dom
domů

ohaset
1. pořádně se napít, 2. uhasit (např. oheň)

konzum
1. prokletí postmoderní společnosti, 2. archaické spotřební družstvo, 3. každý běžný obchod potravinami na hanácké vesnici

dvókolák
ruční vozík obdařený dvěma koly

tamtame
tamtamy – způsob jak účelně a rychle šířit pomluvy

celá hruza
horor

nedá pokuj
nedá pokoj a furt otravuje, popichuje, provokuje

održet se na nohách
1. častý obtížný stav následující po splnění hrozby "jít na jedno", 2. podmínka, kterou je potřeba splnit, aby se člověk necítil příliš přestárlý

Sodoma
1. starý český zpěvák, Viktor, 2. nehanácké město

Lybie
dříve oblíbené území hanáckých montérů

flosat, odflosnót
plivat, odplivnout

rodnót
stávat se rudým – neplatí politicky!!!

slošny ledi
slušní lidé – na příklad z praxe si nemohu vzpomenout

bék
1. zdroj masa, 2. zdroj potěšení toreadora, 3. označení, na které jsou někteří maskulinní jedinci hrdi

otěkat
utíkat, zdrhat

rozhicované/á
1. uhřátý/á, 2. rozpálený/á


Praktické okénko

Jak pict rebe – příprava makrel
K přípravě hanácké lidové speciality potřebujete:
mražené makrely (balik reb), sůl (sul), kmín (kmin), papriku (papriko sladkó), olej (jedlé olej). Dál speciální čtyřhranné smrkové profily (koléke na rebe) a rošt (rošt). Minimálně den, maximálně tři dny před konzumací (třetí den smrdí ryba už nejen od hlavy), naložíte ryby. Nejdříve je vykucháte – ostrým nožem (nožékem) opatrně rozpářete rybí břicho (břoch) směrem od řitního otvoru (od prdele) k hlavě (dopředo). Rukou opatrně vytáhnete vnitřnosti (pajšl) a vyhodíte ho (např. slipkám). Nesmíte poškodit žlučník (pozor – teče žloč!), jinak znehodnotíte celou rybu.

Pak odstraníte vnitřní šedohnědou blanku, nejlépe nasolenou rukou. Na špičatý smrkový profil (špidlaté kolék na rebe) napíchnete rybu ústy napřed a zaaretujete napíchnutím oblasti u ocasní ploutve (o ocaso, o zadní plótve). Pak posypete rybu z všech stran směsí soli, papriky a kmínu. Tak to uděláte i s ostatními kolegyněmi.

Pak nebožačky uložíte až do doby pečení na chladné místo bez hmyzu (bez moch), které může zasmrádnout rybinou. V den dé vytáhnete ryby ven, natřete výše uvedenou směsí rozmíchanou v oleji a umístíte na gril a mírně příkládáte žhavé uhlíky. Neustále otáčíte a potíráte olejnatou směsí. Zanedlouho si povšimnete vyvalených rybích očí... to už začíná maso pracovat. Pak se začne nafukovat tělíčko rybek. Pokud je nenafukují paraziti spěšně opouštějící tlející masíčko, stává se zřejmě makrela tepelně zpracovanou a můžete ji ochutnat. Dobró choť!!!

Cvičení 1.
Prakticky nacvičte tyto činnosti:
1. nabruste všechny své nože a nožéke, 2. ošetřete si řezné rány, 3. pokuste se namíchat kořenící směs – štípe to do těch ran, žéééJ, 4. zkuste u vás (platí pouze pro cizince) sehnat koléke na rebe, 5. nebuďte smutní, že vám nikdo nerozumí – mají je v modelářských potřebách!!! 6. cvičte párání břich (z počátku netestujte na živých bytostech – vhodné prostředí pro tréning: sedadla vozů MHD, pneumatiky neoblíbených sousedů, čalouněný nábytek příbuzných), 7. nacvičte napichování ryb na kolék (obyvatelé měst trénují sardinky+špejle, zruční akvaristé mohou zkusit neonky+párátka), 8. nacvičte rozdělávání ohně – platí pouze pro dospělé!! 9. pokud jste si podpálili omylem nábytek, volejte hasiče!!!, 10. vy úspěšnější zahajte hasičský nácvik hašením žízně

Cvičení 2.
Doplňujte do tematických skupin:

 • rebe – makrele, hrósek, pstroh, ...
 • drubež – kačene, moráci (krůty), slipke, ...
 • účastníci oslav – kamarádi, babe, ...
 • trpění účastníci oslav – tchyňa, staré (šéf), ...
 • sbor dobrovolných hasičů – střékačka, kompresór, hadica, ...
 • rizika – požár, salmonela, ostoda

  Bonus
  Pro pilny žáke: zaspivéte si s s náma a se Žlotó Žbolenó, tentokrát pisničko Lásko, mě obévá sel (známá též jako Lásko, mně ubývá sil)


  Správné odpovědi posílejte Autorovi e-mailem.
  A chcete vědět, kdo to vymyslel??? Opravdu??? Tak teda klikněte...

  Lekce č. 9 - Lekce č. 11
  Přehled lekcí

  Součást informačního serveru Olomouc.Com
  Copyright (c) 2000 Libor Smital, autor textů
  Copyright (c) 2000 REDIGY s.r.o., design a HTML