Olomouc.Com


Lekce č. 11

"Eště vás to bavi?"

Pokavaď máte pochebnosti, ešle vám někde bode k něčemo znalosť hanáčtěne, přečtite si článek redaktora Ivana Prudkyho z nadregionálního listo Hana Tribune, keré přenesl onehdá zajimavó reportáž z letni škole hanáckyho jazeka.

Každé rok (aji přestopné) se sjiždijó do Kroměřiža všeci zájemci o náš zamilované jazek abe se na sóstředěni pořádně koncentrovale a osvěžile si svoje znalostě. Vstopojo do bévalé osvětové besede, dnes kulturni mistnostě Společnostě pro održitelné rozvoj hanáčtěne s flaškó hanácké keselke, abech muhl pozvat stodente o přestávce na neformální rozhovor o jejich pohnotkách, kery je vedle k zájmo o Hanó a hanáčtěno.

A jož zvok uderů koso trubke na staré lavór naznačoje, že velká přestávka je toť. Do naproti veselém stodentum, abech si odvedl bokem podstražmistra Kratkyho z Prostějova, pani A., kerá si přeje zustat v ilegalitě, jináč ženo z domácnostě a Bruntále a slečno Lido, stodentko filozofické fakolte Hanácké univerzite stréčka Křópala.

Mili stodenti, řeknite mně, co vás vedlo k temo, abeste se věnovale hanáčtěně? Nalákale vás kamarádi nebo známi? Máte to snaď v rodině?

pstrž. Krátké: Nee, já to mám v paže. Mně sem poslal muj veletel, major Sršeň, keré chce mět o nás v Prostějově havaj. Kdež se dočetl v Blesko, že hlavni město Havaje je Hanalulu, belo mo jasny, že tam mlovijó také hanácke a některé z nás se mosi obětovat, abe se naočel jejich óřední jazek...Tož so toť.

paní A.: Tož já vám to řekno tak: o nás v Bruntáli je to takovy slaby, nic se tam neděje a jak sem se naočela toť na tym kurzo, Hanáci temo řikajó, že tam chcipl čokl. Tož sem sebrala odvaho, trocho těch barevnéch kovu, abech se tim sběrem vedělala na cesto, a so toť.

slečna Lida: Od malečka sem hópala o nás na dědině v hanáckym króžko te naše krásny tanečke a chtěla sem to dotahnót co možná nédál...Ale zlom přešil v loňskym župnim předkole sótěže O zlaté tvargl – tam mně nezvolele za nélepči a já to neonesla. Následny psychosomaticky frustračni bloke ohodnotil muj psychoanalytik jako prenatálni syntrom hanáckyho selháni. A tak mně doporočel toť ten kurz.

Jak vizo, Společnosť pro održitelné rozvoj hanáčtěne neodmitá žádny stodente, ani te doševně omezeny...Meslite, že mužete hanáčtěno doporočet aji ostatnim?

pstrž. Krátké: To bech řekl že ja!!! Kdo nebode mlovit s autoritó, to jako meslim se mnó, sténym jazekem, dostane mlato!!! Zrovna včera večir sem na doočováni pročvičel někery ožetečny fráze jako: "Neotěké, te hajzle, máš to marny, toť je Hanácká policie!!!", " Stuj, nebo vestřelim!", " Zvihni te hnosny pracke, ať tě mužo omakat, ešle nemáš nějakó pistol!!"

paní A.: No jasny! Já mám takové dobré nápad – o nás v Bruntáli chebi nějaké módni butyk, keré be nabizel cezokrajny zboží – ož sem se domlovila s jednim mistnim kapitalistó, že mně bode dodávat zajimavy komodite: začneme šufanama, také rohléke o nás nemáme, k temo předáme třebas jeleta. Bode se to cely menovat Hanácké svět... a ešle se nám bode dařet, bodeme spolopracovat s mistním špitálem na prohlóbeni léčbe depresivnich stavu pomoci tvaružkovéch zábalu

slečna Lida: Kdež sem onehdá přeméšlela o tym, od koď do, kdo so a kam směřojo, belo mě jasny, že néni vehnoti...hanáčtěna prohloboje a řekla bech, že aji fixoje všechne kladny aji záporny stránke osobnostě do stoletéch historickéch sóvislostí hanáckéch propletencu a zmatu a tim dává obzvlášť nám, roztěkanym mladym leďum naprosty jistote, že se nic měnit nebode a kdež se vrátime za rok, za dva, za třecet let, bodeme pořád sténi!! A to snaď néni málo, ne?

Tož kdež to zhrno, dá se řict, že hanáčtěna je prakticke pro každyho. Pokoste se našim čtenářum nějak nastinit, jak vepadá takové běžné deň na vašé škole!

pstrž Krátké: Každy ráno nás školnik vzbodi bóchánim na obrácené lavór. To ož vim, že je nachestaná snidaňa. Protože so zveklé spat oblečené, kdebe nás chtěl narošet nějaké narošetel, so v jidelně první. Pak se pořádně nabóchám – nérač véce na špeko nebo škvarke s chlebem! Ož na policéni škole v Holešově nám řikale, že hladné polecajt nevěři setymo narošetelovi. A pak deme do škole a děláme scénke...

slečna Lida: Mně se lébi, že náš očetel pojimá véoko hravó formó – skotečně hrajeme ruzny scénke ze života, abesme si zafixovale běžny termine a obrate. Akorát mně trocho vadi, že na četnike a zloděje sme za dva tédně hrále aspoň dvacetkrát a na mnó navrhovanó hro – Superego otlačoje Ego a Id jenom přehliži – se eště nedostalo...Také hodine literature só pěkny. Nemužo se ož dva dně odtrhnót od knižke Za horama svitá, bode brzno deň – má jakyse opatlany stránke...

pani A.: Mně se toť lébi skoro všechno – náš očetel, vite on má takovy temny oče... Aji vélete só dobry – ož sme bele na psychině na oddělení rozpolcenéch, navštivile sme aji jeskeně v Mladčo, ale tam nám trocho kapalo na hlavo takže nám pak šplóchalo v ocho. Až přejedo do Bruntále, bodo o tym všem veprávět. Akorát starymo nebodo popisovat te očetelsky oče – vite, on to nevidi rád – je pak zlé a podrážděné...

Závěrem dám slovo ředitelce kurzu, pani doktorce docentce Držmiškové. Pani doktorko, vašó školó prošlo jož hodně ledi. Jak plánojete další bodócnosť?

Dr. Doc. Držmišková: Sama sem bela ze začátko, kdež sme začénale, trocho překvapená, kolek zájemcu je ochotnych pracovat na sobě saméch. A protože sme ož nestihale organizovat všecko toť v Kroměřižo, rozhodle sme se založet pobočke v ruznéch částech země tak, abe sme nikeho nemosele odmitat: letos sme přepravile kurze také v Opavě, narok bodó následovat Štemberk a Praha-Bohnice. Meslim, že ospokojime každyho zájemca, obytováni je zajištěny také!

Tož vám teda pěkně děkojo, pani doktorko. Slešim zvok oklókanyho lavóra, meslim, že začéná odpoledni veočováni. Nebodo zdržovat...Naschledanó!


Slovní zásoba

Společnosť pro održitelné rozvoj hanáčtěne
někdo se starat musí

kos
1. pták se žlutým nosem 2. kus (kus masa, jeden kus čehokoliv), 3. obdivné označení osoby opač. pohlaví

lavór
plechové umyvadlo bez odpadu

bokem
1. stranou, 2. skrz bok

z Bruntále
z malého sudetského městečka (skloňovat dle vzoru prdel)

mět to v paže
1. mít to uvnitř ruky (např. výron), 2. ostentativní nezájem

Hanalulu
zkomolenina bulváru čteného orgánem

chciplé čokl
zmrtvělý pes

hópat
1. skákat, 2. tančit

psychosomaticky frustračni blok
nezáviděníhodná situace

prenatální syndrom hanáckého selhání
to bych žádnému pH nepřál – dosti nezáviděníhodná situace!

dostat mlato
být fyzicky inzultován s cílem být potupěn

šufan, šofan
sběračka – slouží k nabírání tekutin, zejména polévky

jeleto
1. barevný čárový kód na pokožce jako následek mlatu, 2. zabijačková specialita

tvarůžkové zábal
drastická terapeutická metoda

zmat
blábol

pořádně se nabóchat
nasytit se k prasknutí – základní hanácký syndrom

véce na špeko
krajová verze hemenexu vejce na špeku

Supergeo utlačuje Ego a Id jenom přihlíží
fraška na Freudovské téma, nedosáhla širšího ohlasu

opatlany stránke
stránky potřísněné lepkavý činidlem

rozpolcené
schizofrenik

jeskeně v Mladčo
Mladečské krápníkové jeskyně

Štemberk
Šternberk (na Hané – to dá rozum!!!)

oklókané
1. bitý, 2. otloukaný


Gramatické okénko

Dně v tédňo a hánácky měsice
Hanácké tédeň se děli na dně, kde se chodi do práce a sobota-neděla (tj. tzv. víkend)

 • pondělé = pondělí
 • óteré = úterý
 • středa = středa
 • štvrtek = čtvrtek
 • pátek = pátek
 • sobota = sobota
 • neděla = neděle

  Kalendář je na Hané synchronizovaný s klasickým evropským, aby si turisté nemuseli zvykat na novoty, přestože čas zde běží nějak jinak (jináč). Měsíce só:

 • v zémě: leden, unor, přechodné unor,
 • na jaře: březen, doben, květen,
 • v litě: červen, červenec, srpen,
 • na podzem: záři, říjen, lestopad,
 • a zase v zémě: prosenec

  Také na Hané velizá slonko nad Kopečkem (východ) a zapadá nad Kosiřem (západ). Zemská osa naštěsti míjí Olomóc, protože ten je rozrépané ož tak dosť.

  Cvičení 1.
  Pohovořte hanácky na téma:
  1. vaše freudovské problémy, 2. zásadní problémy hanácké policie, 3. zema na blatě, 4. žalódek na vodě, 5. voda v koleně, 6. mět všechno v paže, 7. má obě pracke levy a jedno eště kratší, 8. babi lito v zářó (indiánské léto v září), 9. na došečke v lestopádě (památka zesnulých)

  Cvičení 2.
  Doplňujte:
  1. V ... (Bruntál) to ... (fókat) ze všech stran ta to tak, že ... (selně). 2. Kdež je selné... (dyšť – déšť), só vode plny... (koreto – koryto) všech potoku a řek. 3. Kdež to trvá vic jak tře ... (deň), začénaji se leďum v ... (Olomóco) dělat vráske. 4. Na ... (Haná) netrvá ... (dyšť) dyl jak tře dně, pak jož ... (srat). 5. Kdež to hrkne dule, só ... (povodeň). 6. A to néni prdel – voda ... (stópnót), ... (vevalet) se z koreta a só toť Benátke. 7. Pak se v Černoviře ...(stavět) novjéši ... (domek). 8. Taková je drsná, ta naša ... (órodná) Haná. 9. Eště, že každé deň ...(zapadat) slonko nad ... (Kosiř).

  Bonus
  Pro pilny žáke: zaspivéte si s s náma a se Žlotó Žbolenó, tentokrát pisničko Mám jedno roko dlóhó (známá též jako Mám jednu ruku dlouhou, reprodukovanou skupinou Buty)


  Správné odpovědi posílejte Autorovi e-mailem.
  A chcete vědět, kdo to vymyslel??? Opravdu??? Tak teda klikněte...

  Lekce č. 10 - Lekce č. 12
  Přehled lekcí

  Součást informačního serveru Olomouc.Com
  Copyright (c) 2000 Libor Smital, autor textů
  Copyright (c) 2000 REDIGY s.r.o., design a HTML