Olomouc.Com


Lekce č. 12

"Bele sme a bodem"

Je to ož to hodně dlóho, co se tam dule, kde se dneska říká "jižni Morava" začale dit věce, kery se Jožinovi pranic nelébile.

Dost na tem, že měle za barákem baženo, sósedi mo nemuhle přejit na méno, kdež se vracival často nachmelené medovinó, Jaruna pak do něho šťárala, až mo v hlavě hočelo...A včil! Že pré založijó Velkó Moravo!!! Jak kdebe nestačelo, že Morava bela dosť velká každy jaro, kdež tále snihe na horách...Včil slebojó že pré volbe, ale sténě jenom zvihnó daně, pomeslel si Jožin a začal cose paktovat se svojema kamošema z mokré štvrti.

V soboto, kdež eště všeci chrápale po velké pijatice, nadral do pracho před dveřama svoji chajde rebi kosť – domlovené signál pro Jaruno, že de na rebe...Ale místo odice a piksle na hléste (šekovné Jožin si jo odělal z koziho roho) si vzal měch na vodo, vino do měcha, nenažranymo sósedovi šrutko ozenyho z komina a opatrně obešil celó dědino, abe vyzvihl svoje kumpáne – Joro, Karla a Helmuta. Po pravdě – o Helmotovi dlóho ovažoval, protože je to staré prótnik – za slovana se jenom přetvařoval, protože ož nemuhl vedržet te árijsky babe a tak se vtiral...Ale sele měl za tře a tak be se muhl hodit. .

Netrvalo dlóho a ož za svitáni belo možny vidět tře kamaráde a jednyho tahóna, jak si vešlapojó za dědinó. Belo jim tak nějak lehko, protože se rozhodle, začat nové ževot! Nandó si nějaky šekovny místo, kde se jim bode dařet aji kdež nebodó zbetečně moc dělat. A protože rozhodňéši národe ož obsadile všecke břehe středozemniho mořa, rozhodle se na troc jit tam, kam okazojó meche na stromech – na sever. Nakonec – Vincek se v hospodě chvástal, že zem je kolatá...Tož co – "Me sme me", holákale všeci a postopovale na sever.

Za pul hodine ož Jora poskakoje, že chce dom, ale omlčele ho kóskem ozenyho a hltem vina.

"Poď a nekecé, za chvilo tam bodem", povzbozoval nálado v možstvo nepsané šéf Jožin. Bel si totiž jisté, že kdebe se zastavile dřiv jak za tře dně chuze, Jaryna be je vepátrala a snum o novym ževotě be belo utrum! Ona totiž bela v króžko orientačniho běho za nélepši běhno – ta se neztratila nikdá a vešňopala všecke kontrole!!

Ale řeče se mlovijó a voda teče... třeti den bel ten špacir dlóhé aji na Jožina a navíc jim začale docházet zásobe.

"Kamarádi, meslim, že bech vám měl něco řict", začal skoro státnicke Jožin, kdež oviděl malé vršéček na řekó Moravó.

"Was?", zachroptěl onavené Helmot.

" Počki, velezem tam navrch a tam vám to řekno", odkládal takticke zvěstováni kroté pravde o vlastní lenosti Jožin a začal hledat nějaké ostré předmět v kapce, abe muhl veryt nějakó svojo hlóposť do kameňa, jak se to tenkrát meze sprejerama dělalo.

Za chvilo bele na vrcho té hurke, Jožin velezl na šutr, začal se nadóvat a pak řekl památnó věto: " Kamarádi, okolo moc nevizo, ale me sme me a bodeme se toť mět dobře".

Jediné, kdo z té řeče bel jak se říká ospokojené bel sám Jožin – zbetek drožene se těpal navzájem, protože po nich lezle moche, komáři a hovada. Holt bele o vode...Ani si nevšimale, jak začal to památnó věto ret dovozovym hunskym hřebem do kameňa...A asi to belo dobře... jak bel Jožin liné jak sviňa, rel jak prase a každy pismenko jináč hloboko... není divo, že za pár let be se náhodné turista asi muhl podivovat nad nápisem, z kteryho zbelo akorát kama. . ra. . i, okolo moc nevi. . o, ... l... me. . ... . me ... a bo ... ... ... ... ...bře.

Asi oznáte sami, že be to nikemo nedávalo dohromade žádné smesl. To be ale nebel liné, ale vechetralé, Jožin Hanák, kdebe nedokázal vemámit z jaluvke tele. To osado, keró založele, abe tam tahale cezi babe od okolnich divokéch kmenu (nélepši bel Helmot – oblboval je sladkyma sluvkama

jako třeba "Inzwischenelektrodenraum" a sleboval jim "parádní štokrle") nazval Olomoc (ja ...je to ten dnešni Olomóc!!!) Sám sebe pak prohlásel za praotce Hanáka a každó svojo ženo nazval Hanó, abe se mo moc neplantale .

Tak tam žele všeci dlóho ve spokojenostě, protože nic nedělale a měle se dobře. Jedle, pile, hodovale a měle se všeci jak prasate v žetě. Dokonce po Jožinovi jeho oplégři vnóčci pojmenovale na počesť jeho padesátéch narozenin jakése kopec ménem "Praděd Jožin"! Ten se sice chvilo ošéval, že to ož je snaď moc, že be stačilo něco menšiho přijemňéšiho, ale nakonec svojo skromnosť potlačel a dohodle se na kompromiso: Praděd. Ale mladi mosele předat ochrannó značko na dobré likér...

A tak to ož je cely. To je skotečná pravda o tym, jak vznikl Olomóc a jak te všecke Hane dále méno temo krajo okolo Olomóca. Váženi čtenáři, meslim, že je vhodná chvilka, octit věčnó památko praotce, praděda a prahanáka Jožina minotó ticha a kaléškem dobryho pravyho belinkovyho likéra "Praděd". Tož na zdravi!!!


Slovní zásoba:

Jožin
Josef domácky, nedoceněný patron Hané

nachmelené medovinó
účastník alkoholového opojení zapříčiněného nápojem medového původu

mokrá štvrť
1. část města postiženého vlhkostí, 2. pochybná čtvrť pochybných obyvatel

prach před dveřama
komunikační prostředek písemného styku, předchůdce dnes známého manažerského "flip-chartu"

rebi kosť
1. část ryby, která drží celou rybu pohromadě, 2. značka textilního výrobce "fish-bone"

odica
rybolovné nářadí - udice

piksla
1. krabica, 2. hanlivě orgán, který mají pouze Hanačky, často zobrazován ve formě loga fy Renault

hlésta
lákadlo pro ryby - žížala

šrutka ozenyho
měrná jednotka masa vkládaného do udírny

Jura, Jora
Jiří, Jirka, Jůra, Jiřin, ...

sele měl za tře
byl silný jako tři průměrní pH

na troc
navzdory, na truc

mět utrum
mít po ptákách, po žabičká, když skončí tvá máňa

vešňopat
1. najít obzvlášť zavrženíhodným způsobem, 2. použít vše šňupáním

špacir
procházka

těpat
plácat, poplácávat, často za účelem vyprovokování těpaného

hun
příslušník neslovanského národa

štokrle
kus sedacího nábytku, zhruba podobný české židli bez opěradla

ošévat
ošívat se

obšévat
obšívat nití

kaléšek
dutá míra pro alkoholické nápoje silnější koncentrace


Gramatické okénko:

Hanácky ména
Kdež si praotec Jožin ovědomil, že svojó nezřizenym populačnim vébochem zpusobi nové národ, mosel take vemeslet svojim děckum nějaky ména... A tak vznikle historicky puvodni zaročeně pravy hanácky křestni ména a zapsale se do tradičniho hanáckyho kalendářa.

Leden
10. Břetin
17. Drahoš
22. Slávin

Unor
4. Jaruna
11. Boža
15. Jiřa, Jiřena
17. Milona
24. Maťé

Březen
6. Miroň
7. Tomin
9. Fanyna
13. Ruža
17. Vlastin
19. Jožin - prahanák, státní svátek

Doben
5. Miruna
14. Vincek
17. Rudyn
24. Jora - prahanák druhé kategorie
27. Jaryn

Květen
4. Slávin, Květoš
7. Stanin
10. Blaža

Červen
9. Staňa
12. Toňa
13. Tónek
20. Květa

Červenec
7. Bohuna
9. Draha, Drahuša
10. Libuna, Libuša
18. Draha, Drahuša (to je jiná než devátyho!!)
22. Magdica
23. Libor (zatím není zcela prokázána pravost pův.)
29. Martica

Srpen
15. Hana - pražena a pramatka
17. Petruna
26. Ludin

Záři
14. Raduna
16. Lida
24. Jaryn (zase jiné!!!)

Řijen
4. Francek

Lestopad
8. Bohuš
22. Cilka

Prosenec
toť néni čas na oslave - dělaji se zásobe na Nové rok

NOVÉ ROK
toť je čas na oslave slavi každé, na ména se nehledi!!!

Cvičení 1.
Hledejte odpovědi na otázky:
1. kolek měl Jožin děti na Hané než omřel?, 2. proč se žádny nemenoje Helmot? 3. měl vic cer nebo chlapcu? 4. leži vrch Praděd na Hané?, 5 a neni to škoda?, 6. ož ste ochotnale gořalo Praděd?, 7. a néni to škoda? 8. našle ste svoje méno meze staryma hanáckyma? 9. a néni to škoda?

Cvičení 2.
Dopolňujte klasická hanácká rčení:
1. Nerošte moje ...(kruhy). 2. ... (království) za koňa! 3. Bele sme a ... (být). 4. Kdo tě dá rebo, dá ti večeřo. Kdo tě naoči chetat ... (ryby), ten tě zaseti na furt. 5. Řeče se mlovijó a Morava ... (téci). 6. Hanák ponořené do Morave vetlači tolek ... (voda), jak je sám klosté. 7. Mlovit střibro, držet hobo ... (žlutý kov). 8. É se rovná EM CÉ na ... (druhá mocnina). 9. Vrána k vráně sedá, ... (pH) si Hanačku hledá. 10. Nende ... (močit) proti větro!

Bonus
Pro pilny žáke: zaspivéte si s s náma a se Žlotó Žbolenó, tentokrát pisničko Jožin (známá též v diskutabilní verzi Ivana Mládka jako "Jožin z bažin")


Správné odpovědi posílejte Autorovi e-mailem.
A chcete vědět, kdo to vymyslel??? Opravdu??? Tak teda klikněte...

Zpět - lekce č. 11
Přehled lekcí

Součást informačního serveru Olomouc.Com
Copyright (c) 2000 Libor Smital, autor textů
Copyright (c) 2000 REDIGY s.r.o., design a HTML