Olomouc.Com


Lekce č. 4

"Mladé Cófal de do škole "

Belo nebelo, jednyho krásnyho dňa zavolala Cófalka mladyho.

"Ludine, poď sem!", promlovila k němo mile. "Jož máš dosť roku a málo rozomo, pudeš do škole!"
"Ale mamo, eště mně nebelo ani třenáct roku! Nenoť mně!!!", čitá oplégr.
"Ešle nepudeš do škole, bodeš na věke blbé jak pantok! Val pro tužke a kabelo!"
"Já ale meslim, že na to nemám buňke...", okecává to mladé Cófal.
"Nemlov a bal! Chceš bet jak stréc Tónek?"
"Ten blbé??? Co řikal že na Oxfordo dřel jak barevné??? To teda nechco ani pomeslet!!"
"Te seš chetré jak sedm prdelé!!! Meslim, že z tebe bode dobré óřednik, nebo aspoň očetel."
"To bech měl dosť peněz", čitá Ludin. "A bodeš mně dělat svačene do škole, mamo?", pokóši se smlóvat dál.
"To viš že ja! A nerépé se v nose", oklidňoje ho mama.

Ludin si otře mastnó hobo do rokávo a začéná hledat kabelo. Tak začéná školní docházka na Hané...


Slovní zásoba

mladé
mladý, potomek, syn, taktéž krajově oplégr

Ludin
Ludvík domácky na pět

promlovit
promluvit (historicky odvozeno od pomlovit - pomluvit)

dosť
dost - víc než tak akorát

rozom
rozum - abstraktní kategorie chování přisuzovaná zpravidla vyšším primátům

mama
máma, matka

tata
táta, otec

notit
nutit - běžný výchovný prostředek, zlidověl i na Hané

oplégr
1. výhonek, 2. potomek (rozlišuj sen-syn, cera-dcera)

na věke
na pořád, na věky

blbé
...nakonec, kdo z nás není, že???

pantok
nástroj dřevorubce s dlouhým toporem neoplývající přílišnou inteligencí, avšak svou účinnou a nezdolnou drtivou silou

valit
1. kotoulet, 2. tlačit se, 3. v imperativu Val! rozkaz k bezprostřednímu opuštění současného teritoria (např. Val do postele" - běž do postele, ale urychleně!!!!)

kabela
1. taška, 2. aktovka (i školní), 3. nezbytný prostředek pro kabelový přenos (technicky)

buňke
mn. č. od buňka - základní stavební prvek živých organismů, často i Hanáků

stréc
1. sourozenec od taty nebo mamy, 2. univerzální substantivum pro označení jakéhokoliv dospělého, 3. stréc Křópal - mýtická postava hanáckých dějin (viz. bývalá hospoda "O Křópala")

Oxford
1. velmi zvláštní základní škola v Olomouci - Řepčíně, zpravidla navštěvovaná barevnějšími spoluobčánky, 2. velmi obyčejné město v Británii

Bristol
1. velmi známá restaurace v Olomouci, 2. něco podobného jako Oxford ve Velké B.

pomeslet
pomyslet

chetré jak sedm prdelé
terminus technikus ze zlatého fondu ústní lidové hanáčtiny: doslovný překlad "chytrý jak sedm prdelí" nemůže nehanákovi poskytnout dosti přesnou představu o vlastnostech nositele tohoto charakterového rysu

očetel
ten, který tváří tvář před žáky ve škole simuluje intelektuální převahu

svačena
svačina - drobná kalorická školní pomůcka

répat se
1. rýpat se, hrabat se, 2. répat - provokovat

otirat
utírat

hoba
ústa, velkohobé - ústnatý

hóba
1. předmět k utírání tabule (otirani tabole), 2. jedlý (aspoň jednou) lesní přízemní plod, 3. zařizovací předmět bytů nižších kategorií, zpravidla zdarma

rokáv
rukáv (krátké rokáv - krátký rukáv, dlóhé rokáv- dlouhý rukáv)


Gramatické okénko

Rozkazujeme hanácky:
Pravý Hanák (dále jen pH) je sice pracovitý, ale zároveň přirozeně líný. Jak známo, lenost je matka pokroku. Kombinace lenosti a nutnosti práce však donutila pH vypořádat se s touto skutečností jednou pro vždy (na věke) a to navýsost elegantně - vymyslel rozkazovací způsob. Touto cestou se lze často dosíci jistého blahobytu při maximálním omezení vlastních aktivit.

Jak rozkazovat? Některá nepravidelná, ale užitečná slovesa například takto:

 • 1. osoba jedn. č. - Pamatuj! pH sám sobě nikdy nerozkazuje!!!
 • 2. osoba jedn. č. - Přenes!(přines), Dělé! (dělej), Nekecé! (neodmlouvej), Val! (táhni)
 • 3. osoba jedn. č. - připojením zápony -te: Přeneste!, Děléte!, Nekecéte!, Valte!
 • 1. osoba mn. č. - zavání pokrytectvím, protože více Hanáků je dohromady ještě línější než jeden jediný pH - ke tvaru 2. os. j. č. přidáme zápoj -me: Přenesme!, Děléme! (téměř nepoužívané), Nekecéme!, Valme!
 • 2. osoba mn. č. - zvýšeným hlasem pronesený tvar 3. os. jedn. č. - uvědomte si, že stojíte proti přesile pH!!!: Přeneste!!!, Děléte!!!, Nekecéte!!!, Valte!!!
 • 3. osoba mn. č. - onikání bylo zrušeno na Hané se zrušením nevolnictví - "onikat" znamená "unikat" - hrozily totiž hrozně hrozitánské emigrační vlny hroznů pH, zejména do českých měst, např. Vídně, často ještě podporované štvavými tiskovinami (viz. "Dopisy Oněginu)

  Cvičení 1.
  Popište vlastními slovy běžný den na Oxfordu v Olomouci-Řepčíně. Procvičujte přitom následující slovíčka:
  Očetel, pitné režim, hóba, tabola, černá, hoba, chetré, cigán, blbé, Ludin, cezi jazek, anglické jazek, veplazené jazek, vepřové jazek, chotny jidlo, nechotna jidelna, Kdo chebi?, chebi svačena, soché rohlék, seté Dežo nevěři hladovimo Ludinovi, kdo nevěři ať tam běži

  Cvičení 2.
  Nebojte se a rozkazujte:
  1. pracuj!, 2. neprotestujme!, 3. kup!, 4. neutrácejte!, 5. uvař!, 6. ukliďte!, 7. nekuřte a nepodkřujme! 8. ruce vzhůru! 9. odevzdej penize a vezměme si je! 10. neboj se a utíkejme!

  Cvičení 3.
  Doplňujte věty:
  1. Piješ jak ... (houba). 2 ... ! (neprovokuj). 3. ... (tabule) je černá jak vix. 4 ... (učitel) jo ... (neutřel) hóbó, ale ... . (rukávem). 5. ... (nemysli!), nebel to obečéné rokáv - bel to rokáv ... (dlouhý). 6. Nehleď a vetahni si svojo ... (svačinu)! 7. Bodeš jinak hladné jak vlk a bodeš vidět ... a ... (rodiče, tj. tátu a mámu) dvakrát! 8. Kdebe to tak dělale všeci, nevešle be se ti ledi (mn. č. od "člověk") ani na ... (třídní) schuzke. Tak jez! 9. Kdež nemám buňke na očeni, bodo ... (učitel). 10. Kdež mám hlad, pošlo tě kópit rohlék. Tož ... (kotoulej, válej se, opouštěj teritorium!)!


  Správné odpovědi posílejte Autorovi e-mailem.
  A chcete vědět, kdo to vymyslel??? Opravdu??? Tak teda klikněte...

  Lekce č. 3 - Lekce č. 5
  Přehled lekcí

  Součást informačního serveru Olomouc.Com
  Copyright (c) 2000 Libor Smital, autor textů
  Copyright (c) 2000 REDIGY s.r.o., design a HTML