Olomouc.Com


Lekce č. 6

"Kdo nepoznal Hanó, strati se aji v Praze, aneb Hanácké trek"

Včil je na čase podivat se na Hanó očema cezincu...

Sme na mezinárodnim letišťo "Stréčka Křópala" v Olomóco – Neředině. Máňa Calábková, pruvodkyňa HALELUA očekává vzácny hostě. Sotva padne mlha a pasóci se koze odskákajó z přestávaci dráhe, osleši buráceni jedinyho motora speciálo Čmelák splečnostě Rebář-Tour, na jehož palobě letijó rakóské expert Herbert Gorcicz von Krems a japonské cetovatel Usuzi Karawasi. Ti se rozhodle, že poznaji krásné kósek Země – Hanó.

"Dobré deň, vitám vás o nás", haleká Máňa, abe přehlošila motore.

"Mórgen!", " Su su ukioshi", odpovidajó cezenci.

Po obligátnim připitko hanáckó keselkó nasednó všeci do nachestané limozine a odjedó do hotela.

Na slavnostnim obědě vestrojenym na jejich počesť só seznámeni s Hanó jako takovó a je jim nabidnoté program: Až jim slehne oběd v břocho, odělaji si krátké špacir po Olomóco – podivajó se na Orloj, kde místo svatéch chodijó v každó celó hodino zednik, basketbalista, doktor, kovář a jiné dělné lid, pak okóknó všechne kašne a hodijó do nich něco drobnéch peněz, vlezó do známéch kostelů, načihnó do parko a na závěr se projedó novó elektrikó, chlóbó všech olomóčáku, protože je nizkopodlažni (to aspoň psale v novinách...).

"Na ja, gut, ábr...", mrlmle si cosi pod fóse večir rakóské hosť. "Hoi hoi kesuwa oikishi ma ma ma matura!!!", vejadřoje japončik také svojo nespokojenosť – říká, že čekale něco extrovniho!!!

"No ja", začéná improvizovat zběhlá Máňa. "Tož vám mužo nabidnót speciální vélete – hanácké trek", začéná vepočitavat: " Chcete vidět lese plny komárů? Nebo radši opiči hore okolo Kosiřa? Nebo dole? Máme toť skvělé řizkové dul o Drahanovic! A co takové rešovské vodopád na rešovskym potoko???"

"Na ja, gut, ábr...", projevuje svoje zklamáni zase ten otravné rakušák...

"Jož vim – okážo vám zábavné park na Libavé! Dasistgrosartich...", bleskne máninó hlavó geniální nápad, keré jo donoti mlovit skoro německe. "Etwas wie Disneyland...", nestedi se přehánět...

Ráno nasednó do expedičniho vozidla a verazijó do vojenskyho prostoro na Libavé. Ož jejich vebaveni – gumáke, vaťáke a obvazové materiál – dávajó tošet, že bode sranda.

"Váženi a mili", začéná proslov Máňa, sotva sjedó z ceste za Kozlovem, " sme na uzemi vojenskyho prostoro, kde vozime obzvlášť mily a přijemny hostě. Je toť zajímavéch atrakci, jak se o nás říká, plná prdel. Divéte se: tož toto je střelnica – občas toť střilijó z tanku, občas padajó bombe!", popisoje první zastávko.

"Unglaublich! Isi isi isiguisha!", vekřikojó vzrošeni cezenci.

"Kdež bodete mět štěsti a překonáte toť toto, mužete si odělat špacir přes minovy pole!", nabízi dál Máňa.

"Unglaublich! Isi isi isiguisha!", vekřieojó zas vzrošeni cezenci.

"Na konco teho pola je Kózelné les, plné jedovatych klišťat", šlíbi se pruvodkyňa. "A ešle teho nebodete mět ani pak dosť, mužete se večir vecachtat v ropné skvrně uprostřed tankovyho brodo. A abech nezapomněla – chotná svačena zdarma se podává tam za kopcem v muničáko – ešle nemáte baterke, toť vám dám svičke a zápalke". To ož Máňa těžko potlačoje svoje temny chótke...

"Unglaublich! Isi isi isiguisha!", vekřikojó cezenci vzrošeni jak sviňa.

"A teď ož valte, mosim si něco veřidit", otne je rázně a rokó okazoje k minovimo polo. Potom vetáči číslo vojenské nemocnice na Hradisko a rezervoje tam pokoje na několek noci pro vzácny a mily hostě. Meslite, že dělá dobře? Neměla be radši zavolat havrane??? Začéná bet totiž slešet nějaky vybuche...

Šak ovidime, ešle se s něma eště setkáme. Ráno módřejši večera...


Slovní zásoba:

trek
zábavný, ale náročný výlet, dávný výlet je Star(y) Trek

očema cezincu
jiný pohled na skutečnost, zde očima cizinců

mez. let. "Stréčka Křópala"
kapitola sama pro sebe

Olomóc – Neředín
skutečná část hlavního města Hané

přestávací dráha
travnatý pruh pole, na kterém přistávají mezinárodní práškovací letadla

rebář
rybář, fisher (něm.), sushisam (jap.)

oslešet
uslyšet

přehlošit
přehlušit – Máňa toho dosahuje hlasem ječákem, který zabíjí vše živé v okolí 356, 2 m od epicentra výkřiku

mórgen...
neformální germánský pozdrav

Su ukioshi
neformální japonský pozdrav – Karawasi však koktá, proto v textu su su ukioshi

hanácká keselka
hanácká kyselka – národní nápoj, soupeří s prostějovskou Starorežnou

vestrojit na počesť
vystrojit na počest – formalita, obzvlášť, když si od toho slibujeme nějaký osobní prospěch

špacir
1. procházka, 2. v alkoholických kruzích Jéňa Špacir – Johny Walker

svaté
svatý

okóknót, načihnót
okouknout, nahlédnout – činnosti známé nám šmírákům a cestovatelům

elektrika
1. v Olomouci tramvaj, 2. i v Olomouci elektřina

chlóba
chlouba

vejadřovat
vyjadřovat

opiči hore
opičí hory – místní označení pro útvar označovaný Drahanská vrch.

dole, dul
doly, důl

dule
dole

řizkové dul
řízkový důl – bezmasá technologie uskladnění odřezků cukrové řepy ve vyhloubené jámě

donotit, Donotil
donutit, pražský bavič brněnského původu

stedět se
stydět se

vebaveni, vébava
vybavení, výbava

gumáke, vaťák
součásti dnešního hanáckého koloritu – gumové holínky a vatový kabát

tošet
tušit, očekávat

sranda
legrace, humor

obzvlášť milé a přijemné host
kandovaná lež – přirozeně xenofobní pH vyřkne něco takového jen s velkým sebezapřením, často jen se zištným cílem

vecachtat se
méně elegantní způsob koupele se zábavným prvkem – cachtat se

tankové brod
vojenský způsob mytí pásových vozidel

chotná svačena
chutná svačina – milý okamžik každého dopoledne a odpoledne

muničák
voj. – muniční sklad plný třaskavé atmosféry

svičke a zápalke
svíčky a zápalky – prostředek, jak umocnit třaskavou atmosféru muničáku

temny chótke
temné choutky – asi tušíte, že xenofobie Máni přechází až do sadismu...

šklíbit se
dělat strašné ksichty, šklebit se

veřidit
1. vyřídit (vzkaz), 2. vyřídit (zlikvidovat)

otnót
1. utnout (např. projev), 2. utnout, useknout (např. ruku či ostudu)

vetáčet
1. vytáčet (např. telefonní číslo), 2. iritovat, resp. nasírat (např. kolegy)

havran
1. černý pták, 2. černý zřízenec pohřební služby

ešle
jestli


Gramatické okénko

Hanácké deň
Hanácké deň (den) se stejně jako den baskický či český dělí do několika časových pásem. Použitelnou časovou jednotkou se jeví hodina (hodina), která má šedesát minot (minut), každá minota má šedesát vteřen (vteřin). Když se takových hodin sejde štereadvacet (24), máme celé deň. Jistým paradoxem je, že deň se dělí na deň (světlo) a noc (tma). Hanáci si tento nedostatek na rozdíl od jiných národů uvědomují a dělí proto deň a úseky ostře ohraničené jinými periodicky se opakujícími činnostmi, např. jídlem, spánkem, atd.

Proto rozlišujeme tyto časy:

 • od probozeni do snidaně - od probuzení do snídaně
 • od snidaně do svačene - od snídaně do svačiny
 • od svačene do oběda - od svačiny do oběda
 • od oběda do svačene - od oběda do další svačiny
 • od svačene do večeře - od další svačiny do večeře
 • od večeře do spani - úsek mezi večeří a pravidelnou hybernací
 • spani - úsek od usnutí do probuzení

  Jisté lingvistické kruhy vyčítají hanákům plovoucí určení času, které driftuje spolu s každým pH zcela nezaměnitelným a neuchopitelným způsobem. Avšak, upřímně řečeno, je plovoucí čas v době plovoucích podlah a potápějících se tankerů něčím nemoderním???

  Cvičení 1.
  Odhadněte čas:
  1. Ovidime se před obědem. 2. Po obědě bodo spat (pozor – chyták!!). 3. Na óřadě majó zavřeny od svačene do svačene. 4. Dělám od nevidim do nevidim (pomůcka – nevidí, když hybernuje...). 5. Snidaňo sem měl až po svačeně – bel to zmatené deň. 6. Dvacet minot před večeřó čto novine. 7. Pul hodine a tře minote před spanim hledim na bedno (televize), pak osno (usnu). 8. Jeho pomoc přešla právě včas – pět minot před obědem. 9. Včil ten problém neveřešime – deš pět minot po obědě. 10. DELI – a deň má pětadvacet hodin, ale co se stalo s nocó???

  Cvičení 2.
  Geografické cvičení – spojujte příslušné dvojice:

 • Šeremetěvo - Olomouc-Neředín
 • mez. let. "Stréčka Křópala" - Kosíř
 • Olomouc-Řepčín - Drahanská vrchovina
 • Zlatá - Moskva
 • mez. let. JFK - Oxford
 • Opičí hory - Drásal
 • hanácký obr - Nový Jork
 • hanácké Blaník - Křepelka

  Cvičení 3.
  Přeložte telefonické hovory:
  1. "Dobré deň!", "Dobré deň, toť Zrzavá (paní Zrzavá) z Polské (Polská ul. v Olomouci)", "Co pro vás mužo odělat?", "Volám z budke před poliklinikó", "Dobře, mužo vám nějak pomuct?", "Já sem nedostala Svobodo (regionální deník)", "Tož to je pech – ale počkéte – zétra je také deň!!!"
  2. "Dobrý den", "Světlo v duší, zde meteorologický ústav", "Řekněte mi, jak bude zítra?", "Myslíte, jaké bude zítra počasí v regionu Haná a to v noci, ráno, dopoledne odpoledne a večer?", "Přesně tak, myslím, že to chci vědět!", "Dobře: celý den a i v noci bude setrvalý stav – husté mraky zakryjí jasný svit měsíce i slunce", "Děkuji"


  Správné odpovědi posílejte Autorovi e-mailem.
  A chcete vědět, kdo to vymyslel??? Opravdu??? Tak teda klikněte...

  Lekce č. 5 - Lekce č. 7
  Přehled lekcí

  Součást informačního serveru Olomouc.Com
  Copyright (c) 2000 Libor Smital, autor textů
  Copyright (c) 2000 REDIGY s.r.o., design a HTML