Olomouc.Com


Lekce č. 7

"Hobby - aneb koničke na Hané"

V Senické hospodě sedijó tře mladi kloci – mladé Kovář (to je ten s pěšinkó), Mirek Nové, kerymo řikajó jednodoše Miroň a Vlasta Pospišil. Ten si nechává řikat Ringoš podle teho jednyho z Bróku...

Všechne je spojoje jeden společné koniček – mozeka – majó totiž kapelo a hrajó rok. To ož je na takovy kločeska dosť dlóhá doba...

"Chlapi", povidá Miroň jejich neformální vedóci:" Je na čase, vemeslet nejaky naše méno! Bez ména to ož néde!"

"Ja! Já si to také meslim", veskoči mladé Kovář, keré chetrosti nepobral, ale cpe se všode.

"Vemeslite mně nejaky méno! Ož nechco bet jenom Kovář – tobě řikajó Ringoš a tobě aspoň Miroň..."

"To se mě snaď jenom zdá!", bóchne do stolo Miroň. "Já meslim na bodócnosť kapele a te veméšliš ptákovine!"

"Miroňo, prosim tě", podlizá pěšinkář a nabizi chlapcum cigarete...

"Tož co be sis tak představoval?", veměkne první Ringoš, keré trpi tim, že má fakt nélepši přezdivko... "Mesliš něco jako "king" nebo "kong"", zkóši trápit Kovářa...

"Nee, Kingkong bel chlopaté – já to viděl o stréčka na video a já so takové holé...", posmutni Kovář.

"Tož něco veval a nezdržoj", otrósi Miroň mezi dvóma šlukama.

"Vite", začne bezejmenné: "náš tata je takové chetré, sečtělé..."

"Chetré?", zaskoči Ringošovi: "snaď vechetralé... A omi čist? Literaturo? Tak nanéviš SPY, ne? Tam só velky obrázke..."

"Ja, on také spi...", přepóšti Kovář, ale je přerošené vébochem Miroňova smicho...

"Ale tata mně řikal, jak besme se menovale, kdebe sme žele tam jak Bróci... . "

"Ve ale nežejete na polo, deť ste si nakradle v družstvě na velké barák!!!", skáče mo zase do řeče Ringoš, keré žeje v panelákové bytovce.

"Ale nee", pokračoje baráčník: "Meslel sem Bróke z Livrpůla... te slavny... kdebesme žele v Anglii, tož bech se nemenoval Kovář, ale Smithal!!!", potřepal hrdě pěšinkó...

"Tož ti bodeme řikat Smithal, ať je po tvojim", vetošil ta sviňa Miroň slabó chvilko neschopnyho hráča na triangl.

"Ale mosiš zaplatit našo ótrato", dodal rechle, abe Smithal nezačal přeméšlet vic než be belo zrovna vhodny...

"Ale ja, kloci, já so tak šťasné!!!", vřiskal novopečené držitel světovyho ména a ani si moc nevšimal teho dlóhyho plutka na učtence a otěkal to novinko řict taťkovi...

"Ten je tak blbé, že to někam dotahne", filozofoval Ringoš, kdež s Mironěm osaměle o stolo.

"Veprdni se na něho, radši vemeslime nějaké fakt dobré název pro našo kapelo", stáči hovor zpátke k témato Miroň. "Co bes řekl třeba na název "THE ŽLOTÁ ŽBOLENA"? Zni to trocho anglicke, ne???", zasní se Miroň...


Slovní zásoba:

sedijó, řikajó, majó
typický znak hanáčtiny – táhlé hanácké ijó nebo ajó

pěšinka
1. úzká cesta, 2. pohlavní útvar – pravidelná brázda ničeho mezi vlasy na hlavě (lze najít pouze u odporných vlasatců – pozn. autora)

Miroň
Miroslav hanácky domácky chlapácky

hrajó rok
1. v písemné formě označení časového úseku, 2. foneticky druh hudby

kločeska
chlapci ve věku, že označení kluci už nelze pro jejich věk aplikovat

méno
jméno, často i příjmení, často někomu nelze přijít ani a jedno...

všode
všude – na Hané

veméšlet ptákovine
činnost, která nepřináší většinou kladný ekonomický efekt – v opačném případě by byla Haná druhým Kuvajtem

Kingkong bel chlopaté
pozor – zde chlopaté neznačí příslušníka policie (viz. první lekce)

vechetralé
vychytralý, téměř nepoužívané slovo, které v učebnicích nahrazuje velmi frekventované, ale lidové "vechcané"

SPY
1. kapitán Minařík, 2. obrázkový časopis, 3. anglicky špion

SPZ
1. spy napsané na anglické klávesnici, 2. státní poznávací značka

přepóštět
1. připouštět, 2. ale i připouštět

véboch
výbuch

nežejete na polo
Hanáci žijí naplno a ne na poli

nakradle v družstvě
historický způsob tunelování soc. majetku – někdy též označovaný jako III. odboj

vetošit
vytušit

sviňa Miroň
zde obdivné ohodnocení schopnosti Miroňa předvídat příští vývoj

triangl
nejjednodušší hud. nástroj, který mohl být svěřen Tajlórovi

naša ótrata
poněkud vágní pojem – naše útrata může být dle situace zveličována či banalizována

dlóhy plutek
1. dlouhé oplocení, plůtek, 2. grafické znázornění velké ótrate na účtence

šprušla
svislá část laťkového plotu, příčná část žebříku, špice kola

plaňkové plot
plot tvořený šprušlema z příliš neopracovaného dřeva

otěkat
1. utíkat, 2. zdrhat

žbolena
bublina

THE ŽLOTÁ ŽBOLENA
jasná inspirace hitem "The Žlutá Ponorka" od bróku z livrpůla


Gramatické okénko:

Pohrůžkové věty
Hanáckou pohrůžkovou, tj. větu, v které se konstatuje pohrůžka či podmínka, aby v následující větě byla deklarovaná aktivita, která bude možná vykonána, bude-li splněná podmínka z věty první, rozpoznáme snadno nejčastěji podle slov "Ešle" (jestli) a "Kdež" (když):

 • Kdež nebodeš jest te, snijó tě to ostatní.
 • Ešle neotečeš, bodeš za to platit.
 • Mesliš, že kdež te mně nevidiš, já tě nevizo také???
 • Kdež seš tak chetré, odělé si to sám!!

  Věta, v které se takovéto pohrůžky aspoň ve stopovém množství vyskytují, nevěští většinou nic dobrého. Chcete-li obstát v takové vypjaté situaci, je dobré zvládnout základy tzv. hanácké pasivní asertivní resistence (HAPAR).

  Cvičení 1.
  Popište své koníčky – můžete využít následující slova a slovní spojení:
  sbirat známke, sbirat šutre, kreslet obrázke, sbirat obrázke, krevni obraz, hltat patáke (hypochondrie), okopávat rostlenke (zahrádkářství), pálet kadlátke (destilace slivovice), hledět na bedno, očet se jazeke, jest a spat, nakopovat

  Cvičení 2.
  Tvořte hanácké pohrůžkové věty pomocí nabízených vazeb:
  špatně destilovat ovoce/oslepnout, hrát hlasitě v pronajaté místnosti/ztratit zkušebnu, Tajlór nezmoudří/dotáhne to až na ředitele, nemít vlasy/nemožnost mít pěšinku jako Tajlór, zaplatit někomu útratu/udělat dobrý čin (zde pozitivní pohrůžka – řídký jev), chtít strkat hřebíky do zásuvky/očekávat velkou ránu, neudělat si po ránu kávu/odložit vstávání na vhodnější dobu

  Cvičení 3.
  Které slovo nepatří do logické řady?

 • Čunín – Skrbeň - Senice - Nový Jork
 • U2 - UB40 - Jakcksons 5 – TU134
 • The Beatles – The Žlotá Žbolena – The lefon – Prúdy
 • filatelie - numismatika - nudistika - entomologie
 • Dom Peringon – Prostějovská režná – Praděd – Fernet

  Bonus
  Pro pilny žáke: zaspivéte si s s náma a se Žlotó Žbolenó, tentokrát pisničko Dlóhé kóř (později ji převzala zahraniční skupina Chinaski vydala ji pod názvem "Dlouhej kouř")


  Správné odpovědi posílejte Autorovi e-mailem.
  A chcete vědět, kdo to vymyslel??? Opravdu??? Tak teda klikněte...

  Lekce č. 6 - Lekce č. 8
  Přehled lekcí

  Součást informačního serveru Olomouc.Com
  Copyright (c) 2000 Libor Smital, autor textů
  Copyright (c) 2000 REDIGY s.r.o., design a HTML