* Arcibiskupský palác
* Caesarova kašna
* Kostel sv. Václava
* Herkulova kašna
* Klášterní Hradisko
* Jupiterova kašna
* Navštívení P. Marie
* Merkurova kašna
* Kostel sv. Michala
* Chrám sv. Mořice
* Morový sloup
* Chrám M. Sněžné
* Vlastivědné muzeum
* Neptunova kašna
* Radniční orloj
* Olomoucká radnice
* Sarkanderova kaple
* Terezská brána
* Kašna Tritonů
* Nejsvětější Trojice
Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava, který byl založen knížetem Svatoplukem někdy v letech 1104-1107. Kostel byl za celou svou existenci několikrát přestavěn, takže se na něm podepsalo hned několik výtvarných slohů. Po požáru v roce 1265 a v polovině 14. století to byla přestavba ve slohu gotickém, ke konci 16. století přistavění prostřední věže. Razantní přestavba v novogotickém slohu potom v letech 1883-1892. Při této změně byl renovován interiér kostela a zvenčí přibyla stometrová věž na jižní straně a přímo nad průčelím potom dvě menší jako nadstavba na původní románské. Přilehlý Přemyslovský palác je původně románská stavba, která je spojena se severní stranou kostela a byla postavena někdy ve 30. letech 12. století. V polovině 14. století byl postaven gotický ambit, který byl o půl století později vyzdoben malbami. Z ambitu je možné navštívit gotickou kapli sv. Jana Křtitele, která byla dokončena roku 1414. Ze západní strany kostela byla roku 1617 přistavěna kaple sv. Anny, která vznikla na základě starší stavby ze 14.století.

Titulní strana Historie   Olomouc.Com
(c) Redigy 1998 - 2000