Olomouc.Com


Lekce č. 9

"Obchodni jednáni na veletrho"

Selnopródé inženyr Kovář pracoje v podniko Katoda Olomóc jož drohé rok. Má toť zajimavé úkol – vemeslet štvrtó generaci velepšenyho pertinaxovyho karburátoro... Ale nejak se mo nedaři – má krohe pod očema, pije litre kafe a všode jož vidi jenom displeje...Ož ani nepozvá vlastní ženo!!! Začéná to bet hosty – bléži se termin vehodnoceni projekta a on eště není hotové!!! A k temo je v Brně velké strojirenské veletrh, kde be neměl chebět. Jak to jenom všecko odělá???

"Tož tak nééé", pomesli si inženyr a zavolá Jaryna, pracovnika vyvojové dilne.

"Jaryne, poslóché", začéná proslov: " Te také děláš na tym novym pertinaxo a seš docela dobré na elektrické oblók...Meslim, že bes mně muhl pomuct...". Pokóši se vzbodit trocho zájmo v tym hňopovi...

"Tož nečom a poslóché co tě řikám!", zakřeči na Jaryna, keré se répe v nose a prohliži si kalendář s holéma babama, co má inženyr na zdě.

"V Brně je mezinárodni strojirenské veletrh a te bes tam muhl jet reprezentovat ...", včil se Kovář zameslel sám nad sebó, že mo něco ojelo co nechtěl řict: " te bes tam muhl prostě zastopovat náš podnik a odělat takovó maló prumyslovó špionáž!!! Omiš nějakó cezi řeč??"

" Ja", protahne ksicht Jaryn a vrazi si roke eště hlóbš do kapcé...

"Mloviš aspoň trocho německe?", vezvidá dál Kovář dál...

" Ja-gut-richtig-šmitec", zhópne se pyšně v nohách hňop Jaryn...

"Tož toť máš dva volny listke, vem si eště nejakyho chlapa z dilne sebó a o všeckym, co tam ovidite, napišete správo, jasny??", odili pokyne šéf.

"Ja-gut-richtig-šmitec", na potvrzeni slov opakoje skoroněmecke Jaryn. .

"Tož valte", skonči to trapnó scénko Kovář...

Kdež se Jaryn konečně veprdolel z kanceláře, pohlidl venálezce na displej svojeho počitača, na kterym se objevilo "FATAL ERROR"...Kde se stala cheba, zameslel se a zas se pohróžil do pertinaxovéch problému...

"Tomine", hulákal ož z daleka Jaryn na svojeho kolego: "Zétra nendeš do fabrike – vem si kvádro a šlajfko, jedeme do světa dělat špionáž – ale nikemo ani slovo, ani tvoji staré!!!"

Jak se domlovile, tak také odělale – drohé deň brzo ráno než velezlo slunko verazilo z Olomóca na Brno složebni auto firme Katoda a v něm dva chlapi v černéch kvádrech a šlajfce na gumce (je to praktycky a nemosi se tam dělat ozel...). Kromě taške měl Jaryn sebó nenápadné špijonské foťák Ljubitěl. Tomin bel také praktycké – žmólal v rokách mišek plné kadlátek – kdebe je přepadl nějaké jiné špión nebo hlad...

Jaryn je dobré šofér – je rechlé jak sračka a tak z Olomóca dorazile do Brna za necely tře hodine, chvilo se motale okolo Špilberka a v poledne prolezle bránó na véstavo.

"Tomine, veploj te kostke a vetahni tužko a blok", začal komandovat Jaryn.

"Viš co řikal náš inženyr? Že o všeckym, co ovidime máme napsat správo!!! A já eště odělám pár tajnéch fotek...", nechal se slešet nové šéf...

"Tož ja. Já teda začno", chetil se horlivé pracant Tomin

"Pišo – majó toť levné Radegast – je zadarmo", rozepsal se. "Hneď vedlivá majó stánek s kabanosem", pokračovat až mo roka modrala od teho nevidanyho vykono. .

"Hleď na to babo...!!! Jaryne, odělé fotko!!! To mosi také inženyr posódit, ne???", začal koktat Tomin, celé rozrošené pohledem na hostesko. Fakt je, že takovó babo eště o nich v Chomótově neviděl.

Jak šil čas, pokračovale ve špionáži aji naši dva experti – blok se plnil poznámkama o salámech, jednohobkách, vzorkách vina, igelitovéch taškách zadarmo, Jaryn fotil babe, pak Tomina, kerymo se po tym testováni všelejakéch divnéch jidel odělalo špatně a nakonec se nechale vefotit spolo před tim velkym kolatym pavilónem...

Na večir seděle na tym rantlo co odděloje bazének s vodotryskem od chodnika, nohe vraženy v té špinavé vodě a celi otahani z té náročné práce přeméšlele o všeckym. .

"Te, Tomine", hlóbal Jaryn: " mesliš, že staré bode spokojené?? Řikal, že má nějaky probléme s pertinaxem a že mo mosime pichnót na strojirenskym veletrho..."

"To viš že ja!!", oklidňoval ho: " Te fotke, te zápiske...Hleď já sem mo vzal aji nejaky knižke co toť dávale: Pivovar Létovel, Masokombinát Písnice – maso a sado pro příštich tisíc let, Pekárna Hanka peče pro každého a tak... A má toť aji katalog...!"

"Te máš katalog Kvéle???", zbestři Jaryn.

"Počké, pišó toť Katalog mezinárodniho veletrhu pivovarnictví a vinařství Pivex a Vinex", slabikoje Tomin...

"Tak to ja...To bode orčitě spokojené", kévá spokojeně hlavó Jaryn.

"A leď na ten plagát!"

"Gde?", málem se zadosel Tomin poslednim kóskem salámo, keré dostal také zadarmo na jakymsi stánko (co kdebe zezelenal, že ja...)

"Táhle! Tam pišó, že přišti měsíc bode ten strojirenské veletrh co sme na něho jele!!!", začéná mět divny tošeni Jaryn.

"Tož pojedeme zas!!!", zasviti skrmeny očka Tominovi a masná hoba se mo slastně protahne: "Deť mně se to toť tak lébi....."


Slovní zásoba:

selnopródé inženyr
druh inženýra, kterého nevzrušuje střední proud (Machálková, Gott, Vondráčková a jiná zvířátka)

krohe pod očema
samovolně vznikající tmavé stíny pod očima, důsledek vyčerpání, nikoliv mejkapu

displej
display

je to hosty
1. předmět zájmu dosáhl kýžený hustoty (např. kaše), 2. situace dosáhla kašovité podoby – "jsme v kaši"

strojirenské veletrh
druhá brněnská turistická atrakce, hned po bufetu Sputnik

Jaryn
univerzální domácké označení Jaromíra, Jaroslava a kpt. Jaroše

elektrické oblók
toť prostě krása!!! pro netechniky – elektrický oblouk

hňop
hňup, blb, kretén, debil, idiot a asi dalších 86 tomu podobných výrazů

hlóbš
hlouběji

hlóbka
hloubka

hrobka
hrobka

hróbka
tloušťka, síla

Ja
1. hanácky ano, 2. německy ano, 3. česky Ich

gut
1. Jarkovský, 2. dobrý (něm.)

richtig
1. to není vlastní jméno (malé r!!!), 2. správně (něm.)

šmitec
utrum-basta-finito

jagutrichtigšmitec
Jarynova vypreparovaná náhražka jazyka germánů

volné listek
vstupenka, co vás nic nestála

trapná scénka
s tou se ještě několikrát setkáme...

veprdolet
vybatolit (pozor! neplatí prdole=batole!!!)

FATAL ERROR
častá dekorace displaye

kvádro
též qádro – oblek – mužský společenský obal

šlajfka
přívěsek pod krk v podobě textilního proužku

staré/stará
1. manžel/ka, 2. šéf/ová, 3. starý, stará

složebni auto
nejzábavnější druh přepravy soukromých osob

šlajfka na gumce
kravata pro hňupa a dalších 90 podobných

ozel
1. uzel, 2. známý sexuolog a autorův porodník

Ljubitěl
1. milovník (rus.), 2. archaický výraz pro foťák (rus.)

mišek
pytlík

brók mišek
kreslený hrdina Ondřeje Sekory

kadlátke
víc jak jedna švestka

Špilberk
historické holobyty – chlouba brňanů

plot
1. sloveso plivat, 2. stavba okolo pozemku

plót
1. hodně dlóóóuhý plot, 2. sloveso plout

kostka
1. Stanislav K. Neumann, 2. pecka, 3. kostka

komandovat
manažersko-despoticky vést

Radegast
1. zbožněné pivo, 2. obchodní značka pohanského bůžka

vedlivá
hned vedle

Chomótov
podivná obec na Olomoucku bez nádraží, pošty a kostela

jednohobke
potravina, kterou hanák sní na jedno otevření úst (tvargl, kvašák, u obra Drásala pecen chleba)

kolaté pavilon
pavilon "Z"

rantl
obrubník

pichnót
1. píchnout, 2. pomoci neformálně

Kvéle
krajová odnož zásilkového obchodu Quelle

lébit se
líbit se (Lebona – Libuna, Libuše)


Gramatické okénko:

Oslovujeme Hanácky
Ty tam jsou ty doby, kdy poutník Hanou vystačil s třemi frázemi: Dobré deň 1. panimámo, 2. pantáto, 3. velebné pane.

V současné době je nutno si osvojiti pozitivní věkový drift (PVD) při uvádění titulů.

 • Nemluvňata - neoslovujeme, nemá to význam, stejně neodpoví
 • Batolata - také neoslovujeme, PVD chtějí slyšet spíše matky
 • Předškolní chlapce - chlapečko!
 • Předškolní děvčata - děvčátko!
 • Mladší školní chlapce - kloko!
 • Školní děvčata - slečno!
 • Školní a pubertální chlapce - neoslovujeme - jenom je to prudí, všímejte si jiných
 • Muže - pane!
 • Ženy do přechodu - slečno!
 • Ženy poté - mladá paní!
 • Starobní důchodce - stařéčko!
 • Starobní důchodkyně - stařenko!, nahluchlé též stařo!

  Cvičení 1.
  Oslovujte tyto sociální skupiny:
  1. sympatickou sousedku, 2. nesympatickou sousedku s kočárkem, 3. obsah kočárku, 4. 91 vašich neoblíbených kolegů, 5. mladistvou prodavačku, 6. mladíka s uhry, 7. matku Terezu, 8. děti od sousedů, co vám strkají sirky do zámků, 9. děti od sousedů, když potřebujete roztlačit auto, 10. sami sebe

  Cvičení 2.
  Na základě svých znalostí jiných jazyků, odhadněte, které jazyky přejaly některá slova z hanáčtiny:
  1. kvéle, 2. légát (židle), 3. ljubitěl (značka fotoaparátu), 4. dysplej, 5. šlajfka, 6. štreka (železniční svršek), 7. tvargl

  Cvičení 3.
  Ve skupinkách veďte rozhovory na tato témata:
  1. význam SF6 v životě silnoproudých inženýrů, 2. skrytá krása elektrického oblouku, 3. významné rozdíly mezi středoproudými skupinami a skupinami silnoproudými (jmenujte nějaké!!), 4. rozdíl mezi Brnem a jakýmkoliv jiným normálním městem – jmenujte maximálně 36 rozdílů!!!, 5. pertinax – spása nebo další slepá ulička?, 6. Jaryn a Tomin – špioni nebo ne??? 7. I hňup je člověk, 8. Kdo nepracuje, ať nejí, 9. Kovářova kobyla chodí bosa Bonus Pro pilny žáke : zaspivéte si s s náma a se Žlotó Žbolenó, tentokrát pisničko Elektricky tango (známá též jako Elektrický valčík - coververze Svěráka a Uhlíře z Prahe)

  Bonus
  Pro pilny žáke: zaspivéte si s s náma a se Žlotó Žbolenó, tentokrát pisničko Elektricky tango (známá též jako Elektrický valčík - coververze Svěráka a Uhlíře z Prahe)


  Správné odpovědi posílejte Autorovi e-mailem.
  A chcete vědět, kdo to vymyslel??? Opravdu??? Tak teda klikněte...

  Lekce č. 8 - Lekce č. 10
  Přehled lekcí

  Součást informačního serveru Olomouc.Com
  Copyright (c) 2000 Libor Smital, autor textů
  Copyright (c) 2000 REDIGY s.r.o., design a HTML